Tjänster

h

Säljträning för innovatörer

Våra utbildningar bygger på teoretiska modeller som kombineras med praktiska övningar. Målet är att varje deltagare ska hitta sin unika struktur med Säljabbets metodik som bas. Varje utbildning anpassas maximalt för respektive deltagare och viktiga inslag är behovsanalys, säljpitch, förhandling och avslut.

d

Säljträning för specialister

Vår specialistträning vänder sig till etablerade verksamheter där djup förståelse för kundens behov är en framgångsfaktor och där graden av kundunika lösningar är hög. Bland våra uppdragsgivare finns teknikkonsulter, reklambyråer, arkitektkontor och säkerhetsföretag.

h

Säljcoaching & rådgivning

Efter en utbildning med Säljlabbet erbjuds deltagaren individuell säljcoaching där målet är att nå kontinuitet i sin marknadsbearbetning och inte minst närma sig målet om köpande kunder. Säljlabbet bistår också med rådgivning vid affärsutvecklingsfrågor såsom paketering, segmentering och utveckling av affärsmodell.

h

Behovsverifiering -workshop

Säljlabbet erbjuder innovatörer och forskare workshops i metodiken för behovsverifiering i tidiga skeden. Här tar vi tillsammans fram relevanta och projektunika frågor att ställa till potentiella kunder, användare, investerare eller partners.

Att behovsverifiera tidigt är enligt oss en nödvändig riskminimering för en startup. Att tidigt förstå var och på vilket sätt det finns bäst förutsättningar för traction i marknaden kan vara avgörande för en lyckad start och en sund finansiering.

d

Verifieringsintervjuer

Vi deltar också aktivt i kundverifiering utifrån ett säljperspektiv vilket innebär att ett samarbete med Säljlabbet alltid handlar om ett kompromisslöst fokus på upplevda kundbehov. Detta gör oss nyfikna, tydliga och uppriktiga i våra dialoger med alla intressenter kring en startup.

h

Vår metodik

Säljlabbets metodik är egenutvecklad och är särskilt anpassad för innovatörer och specialister. Vår metodik möter såväl kraven på komplexitet och som på kompabilitet i takt med de digitala verktygens utveckling.